? توشه گره گشا برای دانش آموزان مدرسه مهربانی ? توزيع ٥٤٥ بسته ارزاق در روز ٢١ رمضان در حاشیه شهر زاهدان برای خانواده های دانش آموزانی که تا ۳ سال پیش بازمانده از تحصيل بودند و هم اکنون در مدرسه تاسیس شده مهربانی مشغول تحصیل هستند. ? با حمایت معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده در قالب پویش گره گشا توسط بنیاد زینب کبری(س) و همكاری موسسه كنشگران توسعه پارس و حسينيه يزدی های زاهدان #معصومه_ابتکار