دستور مهم #روحانی به سرپرست وزارت #صمت درباره بازار #خودرو: با عمل به مصوبه ستاد اقتصادی دولت و با برنامه‌ریزی شفاف (هم برای تولید کنندگان و هم برای مردم)، باید نقش‌آفرینی دلالان در تعیین #قیمت_خودرو، حذف و خودرو با قیمتی منطقی از تولیدکننده به مصرف‌کننده برسد.