? سقف سفید?نویسنده: حسین شیردل/ حسن شیردل?۲۰۰۰۰ تومانروایت داستانی زندگی حاج محمد قانعی از جانبازان 60 درصدِ هشت سال دفاع مقدسبعد از مجروحیت در عملیات کربلای پنج تا به امروز با خمپاره ای که هر دو پای حاج محمد را له کرد با بیش از چهل و سه عمل جراحی، مجروحیت و شیمیایی شدن و موج گرفتگی هنوز اصرار بر این دارد که دو پای له شده ی خود را نگه دارد. روحیه مبارزه طلبی و امید و انگیزه در این رزمنده جانباز از دفاع مقدس در نوع خود بی نظیر و چه بسا میتوان گفت نادر است. این کتاب مجموعه خاطراتی طنز و شیرین با الهامی از امید و دوری از ملال و تحمل سختی توسط برادران شیر دل به رشته تحریر درآمده است....#کتاب#کتابگاه#آواز_کتاب #کتاب_خوب#روایت_داستانی #دفاع_مقدس #جنگ_ایران_عراق #جنگ#شهید#شهدا#نشر_شهید_کاظمی #سقف_سفید#حسین_شیردل#حسن_شیردل