? این آن چیزی است که علی پسر ابوطالب وصیت می‎کند: به وحدانیت و یگانگی خدا گواهی می‎دهد و اقرار می‎کند که محمد بنده و پیغمبر اوست، خدا او را فرستاده تا دین خود را بر دیگر ادیان پیروز گرداند. همانا نماز، عبادت، حیات و زندگانی من از آن خداست. شریکی برای او نیست، من به این امر شده‎ام و از تسلیم شدگان اویم. ▪️فرزندم حسن! تو و همه فرزندان و اهل بیتم و هر کسی را که این نوشته من به او رسد را به امور ذیل توصیه و سفارش می‎کنم: ▫️تقوای الهی را هرگز از یاد نبرید، کوشش کنید تا دم مرگ بر دین خدا باقی بمانید. ▪️ همه با هم به ریسمان خدا چنگ زنید و بر مبنای ایمان و خداشناسی متفق و متحد باشید و از تفرقه بپرهیزید، پیغمبر فرمود: اصلاح میان مردم از نماز و روزه دائم افضل است و چیزی که دین را محو می‎کند، فساد و اختلاف است. ▫️ارحام و خویشاوندان را از یاد نبرید، صله رحم کنید که صله رحم حساب انسان را نزد خدا آسان می‎کند. ▪️خدا را! خدا را! درباره یتیمان، مبادا گرسنه و بی سرپرست بمانند. ▫️خدا را! خدا را! درباره همسایگان، پیغمبر آن قدر سفارش همسایگان را فرمود که ما گمان کردیم می‎خواهند آنها را در ارث شریک کند. ▪️خدا را! خدا را! درباره قرآن؛ مبادا دیگران در عمل کردن، بر شما پیشی گیرند. ▫️خدا را! خدا را! درباره نماز؛ نماز پایه دین شماست. ▪️خدا را! خدا را! درباره کعبه، خانه خدا، مبادا حج تعطیل شود که اگر حج متروک بماند، مهلت داده نخواهد شد و دیگران شما را طعمه خود خواهند کرد. ▫️خدا را! خدا را! درباره جهاد در راه خدا، از مال و جان خود در این راه مضایقه نکنید. ▪️خدا را! خدا را! درباره زکات؛ زکات آتش خشم الهی را خاموش می‎کند. ▫️خدا را! خدا را! درباره ذریه پیغمبرتان، مبادا مورد ستم قرار گیرند. ▪️خدا را! خدا را! درباره صحابه و یاران پیغمبر، رسول خدا ص درباره آنها سفارش کرده است. ▫️خدا را! خدا را! درباره فقرا و تهیدستان، آنها را در زندگی شریک خود سازید. ▪️خدا را! خدا را! درباه بردگان، که آخرین سفارش پیغمبر درباره این‌ها بود. ▫️در انجام کاری که رضای خدا در آن است بکوشید و به سخن مردم اهمیت ندهید. ▪️با مردم به خوشی و نیکی رفتار کنید چنانکه قرآن دستور داده است. ▫️امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید؛ نتیجه ترک آن این است که بدان و ناپاکان بر شما مسلط خواهند شد و به شما ستم خواهند کرد، آنگاه هر چه نیکان شما دعا کنند، دعای آنها برآورده نخواهد شد. ▪️بر شما باد که بر روابط دوستانه ما بین خویش بیفزایید، به یکدیگر نیکی کنید... #معصومه_ابتکار