این دو تصویر ظاهرا در فاصله کوتاهی از هم برداشته شده‌اند. تک درخت کهن، در شیب ملایم یک تپه در روستای لولو بخشِ سوسنِ شهرستانِ ایذه در استان خوزستان که مانع فرسایش خاک و عامل زیبایی این طبیعت بود، با حماقت و طمع چند انسان دیگر نیست. #بلوط #محیط_زیست