این توییترا ۴ ماه ‌قبل نوشتم و هنوز از آن فاجعه دردناک عصبانی و‌غمگینم. ولی با ایجاد منطقه پرواز ممنوع برفراز #ایران هم شدیدا مخالفم. عواقب خطرناک نظامی و اقتصادی برای ایران خواهد داشت، امکان حمله نظامی به کشور را بیشتر خواهد کرد و مثل تحریم ها نقض حقوق بشر است‌.