این قطــره نیست، آیـنـۀ توست یا علـــی در اشکِ ما حسین تو تکثیـر می‌شـود... ‌ #شب_جمعه