.جان امانتیست که باید ب جانان رساند اگر ندهی ان را میستانند و فاصله شهادت تا هلاکت همین خیانت در امانت است(شهید اوینی).#شهدا #شهید_آوینی #جنگ_تحمیلی #دفاع_مقدس#شهید_ابراهیم_همت #شهید_حسن_باقری #احمد_متوسلیان