خوشا به حال شهیدان که شبهای قدر را قدر دانستند و تقدیرشان را با امام شهیدشان و شهدای کربلا گره زدند .خوشا به حال شهیدان که تقدیر عالم را رقم میزنند.ترک هوش کن" که "هوشیار" در خودی خود اسیر است و تا خود باقی است یار از تو می رمد ، بیهوده نیست این همه که عاشقان از عقل می نالند ؛ عقل عقال است و جان را از پای بست خاک می کند و تا عقل باقی است ، خود از میانه بر نمی خیزد و مستان در جست و جوی بی خودی به مستی روی آورده اند ، که مستی و بی خودی باهم اند ؛ مستی زوال عقل است و از این روی هم ره بی خودی است(شهید آوینی )#آوینی#شهید_آوینی #شب_قدر#امام_علی_علیه_السلام#شهادت#جبهه#دفاع_مقدس#حزب_الهی#سرباز_ولایت #حاج_قاسم_سلیمانی