امام کاظم علیه السلام: من دعا لأخيه بظهر الغيب نودى من العرش و لك مائة ألف ضعف کسی که برای برادرش در غیاب او دعا نماید، از عرش الهی بر او ندا می‌شود که برای تو صد هزار برابر آنست. اصول کافی ج۲ ص۵۰۸ التماس دعا دارم