رئیس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه: #صداوسیما برای افزایش حقوق کارکنان خود به مجوز و اعتبار جدید از جانب دولت نیازی ندارد/ دولت اعتبار اضافه ای برای افزایش امتیازات حقوق به هیچ دستگاهی پرداخت نمیکند