#دفاع_مقدس از تصاویر روزهای دفاع مقدسمابا کمال قدرت ملت عراق را نجات خواهیم دادامام خمینی (ره)#مناطق_جنگی