.#شهید_مصطفی_صدرزاده ‌_کجا میری؟!!+بگم،جیغ و داد راه نمیندازی؟_بگو آقا مصطفی قلبم اومد تو دهنم.+عراق!_میری عراق؟!به اجازه کی؟!که بعد بری سوریه؟!+رشته ای بر گردنم افکنده دوست!_زدم زیر گریه...+کاش الان اونجا بودم عزیز._که چی بشه!+آخه وقتی گریه میکنی خیلی خوشگل میشی!_لذت میبری زجر بکشم؟!+بس کن سمیه!چرا فکر میکنی من دل ندارم؟!خیال میکنی خوشم میاد از تو و فاطمه دل بکنم؟خدا حافظ سمیه،مواظب خودت و فاطمه باش!_گوشی را قطع کردی.چندبار شماره ات را گرفتم،اما گوشی ات خاموش بود.سرم را به شیشه پنجره تکیه دادم،درحالی که اشک هایم می آمدند.کجا میرفتی آقا مصطفی؟میرفتی تا ماه شوی.‌به روایت همسر شهید،منبع:کتاب اسم تو مصطفاست‌....#عاشقانه_مذهبی ‌#مذهبی_ها_عاشق_ترند‌‌ ‌#عاشقانه_شهدا ‌#خواستگاری ‌#شهدا‌#شهدای_گمنام‌ ‌#شهدای_مدافع_حرم ‌#مدافعان_حرم ‌#شهادت#دفاع_مقدس ‌#سبک_زندگی_شهدا ‌‌#سید_ابراهیم‌#شهید‌#ازدواج ‌‌#خداحافظی‌#خرید_عروسی‌#چله ‌#توسل#صبر