#ایران #آذربایجان #آزرباجان #ترک #تورک #تبریز #سردرود #نماز_جمعه #نماز_جمعه_سردرود #شجاعت #شهدا #شهادت #شهامت #لشکر_عاشورا #دفاع_مقدس #روشنفکر #لایک #فالو #اینستاگرام #دوستی #قهرمانان #عشق