یک جمله برای شهدا کامنت کتید لطفا.... بهترین توصیف از شبهای پر فضیلت قدر با بیان دلنشین سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینیدر شب قدر یادی میکنیم از مردان بی ادعامردان مردی که تا همیشه به آنها مدیون و بدهکاریم....به روح مطهر شهدا صلواتالتماس دعا.... #شهید #شهادت #جبهه #دفاع_مقدس #شبهای_قدر_را_قدر_بدانیم #وحید_مدرس_زاده_برزکی