آقای مراد دولتی زاده در دوران دفاع مقدسسال ۱۳۶۵ فاو عراق#بنک#بنک_تاریخ_فرهنگ #بنک_نیوز #قاسم_احمدی #کنگان #بوشهر#تصاویر_قدیمی #نوستالژی #فرهنگ #تاریخ#دفاع_مقدس#جبهه@banak_tarikhfarhang @banaknewsss @ghasemm_ahmadi