کاری از گروه صوت الحیدر نهاوند?نماهنگ روای جبهه ها?به شهادت بنما ختم سرانجام مرا.....________________________________کاری از جبهه فرهنگی هیات شاه نجف(ع)نهاوند ?((((صوت الـــــــحیــــــــدرنهاوند))))?________________________________ تقدیم به روح پرفتوح س.ر.د.ا.رشهیدحاج میرزامحمدسلگی?????????????? ?باصدای#کربلایی_بهروز_سوری ?شاعرینکربلایی عبدالرضاومحمدرضانادی ?تنظیماستاد رضاسوری ?تدوینسیدفرشادموسوی زاده#حاج_قاسم_سلیمانی#حاج_میرزا_محمد_سلگی#شهید_احمد_شوهانی#شهید_محسن_حججی#سرباز_ولایت#راوی_جبهه_ها#جبهه#جنگ_تحمیلی#دفاع_مقدس#نماهنگ_مذهبی#شاه_نجفیم#شاه_نجف#حضرت_علی#حرم#شور#حیدریم#نجف#کربلا#علقمه#شهدا#شهید_گمنام#بسیج#رهبری#جنگ_نرم#دهفول#نهاوند#همدان@hajmirza_solgi@sotalheydar @karbalaeibehroozsouri @shahenajaf_nahavand