. ?بسم الله الرحمن الرحیم? ..⚜مطالبه #رهبر_انقلاب برای ثبت و روایت جهاد عظیم مردم ایران در مقابله با #کرونا ...#مثل_آوینی ..?️"دوربین" به جای "اسلحه".. ✔شروع جنگ و حمله #ارتش_بعث_عراق با حمایت های شرق و غرب به ایران.... .* سال های ابتدایی #انقلاب و عدم مجهز بودن و انسجام #نیروهای_نظامی برای مقابله به تنهایی و دعوت #امام_خمینی (ره) از مردم برای شتافتن به جبهه ها و دفاع..‌.. * روانه شدن سیل #نیروی_مردمی به تبع دعوت امام به جبهه ها و خلق حماسه های بی نظیر.... • در جریان بودن جنگی دیگر در کنار جنگ نظامی که کمتر کسی به اهمیت آن واقف بود و آن "جنگ روایت ها" ... .✔دوربین به دست گرفتن #سید_شهیدان_اهل_قلم به جای اسلحه و به خدمت گرفتن #هنر برای روایت آنچه در #خط_مقدم_جبهه ها در جریان بود...‌..?️ غلبه #ایمان بر "ابزار"..¶ #روایت_فتح #آوینی اما با تمام روایت های دیگر از جنگ ها تا آن روز فرق داشت.... روایت او "روایت ایمان" بود نه جنگ.... .¶ روایت آوینی، روایت وجوه متمایز #دفاع_مقدس نسبت به سایر جنگ های متداول در دنیا بود..... روایتی که در برابر ماشین و ابزار جنگ، به ایمان رزمنده ها اصالت می داد....¶ #رهبری بعدها می فرمودند کسی که می خواهد برنامه هایی مثل "روایت فتح" را بسازد، باید آن نجابت، معصومیت و استحکام و اطمینان به سخن را مثل #شهید_آوینی داشته باشد....صدایی که بزرگترین حرف ها را می زد و خودش اعتقاد داشت....صدایی که چنان می گفت: "این جوانان ما، به راه های آسمان آشناترند تا به راه های زمین‌." که گویا راه های آسمان را خودش رفته و دیده..... .?️ حماسه انسان مؤمن ایرانی.<> مطالبه جدی و آرزوی رهبری پیرامون #رزمایش_عمومی در تمام بخش ها برای #مقابله_با_کرونا: کاش کسانی بتوانند مثل شهید آوینی این جهاد عظیم و عمومی را روایت کنند... هم در گفتار، هم در نوشتار، هم در کارهای هنری و نمایش ها و پدیده های هنری....<> ظاهر "کرونا" مثل ظاهر "جنگ" در تمام دنیا یکسان است؛ اما... .* مبارزه ی با کرونا هم، در کشور ما "باطن" دیگری دارد که نیازمند "روایت فتح" دیگری است..... روایت تلاش های مجاهدانه و شبانه روزی "انسان مؤمن ایرانی" .<> روزهای جنگ اگر آوینی "روایت فتح" را نمی ساخت، شاید این روزها چنین حماسه هایی که ریشه در همان فرهنگ دفاع مقدس دارد، خلق نمی شد..... <> حماسه ی این روزها هم باید برای ثبت در تاریخ، روایت شود...‌...روایت غلبه ی "اراده های ایمانی" بر "موانع دنیایی" .. ?هفته نامه #خط_حزب_الله. . • @bayad_ghavi_shavim