مظلوم و قربانی لزوما سمت حق نایستاده. یهودیان مظلومان تاریخ مدرن اروپای مسیحی‌اند. صدها هزارشان در پوگرام‌های قرن۱۹ و هولوکاست قرن۲۰ بیگناه قربانی شدند. اما آیا رنجشان مجوزی برای تبدیل گروهی‌ از آنها به جنایتکاران و قاتلان جدید بود؟ مجوزی برای قتل عام فلسطینیان؟ #حامد_اسماعیلیون