با همراهی خیرین، ۱۵۰۰ تبلت دانش‌آموزی دیگر برای تقدیم به دانش‌آموزان تهیه شده است. از مجموعه‌هایی که آمادگی توزیع آنها بین بچه‌های مناطق محروم دارند تقاضا میکنم از همین طریق با بنده تماس بگیرند. با توجه به تاکید خیرین، اولویت با دانش‌آموزان سیستان و بلوچستان است. #ایران_همدل