رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: شهدای رزمایش نیروی دریایی ارتش، خالصانه در صحنه رفتند و مظلومانه به شهادت رسیدند http://dolat.ir/detail/339182