رزمندگان گردان آبی خاکی لشگر ۵۷حضرت ابوالفضل ع لرستانتصاویری که مشاهده می کنید اسکن نگاتیو می باشند.شما هم می توانید نگاتیو های خود را برایمان ارسال کنید.افراد حاضر در عکس را نام ببرید.منتظر ارسال آثار شما بزرگواران هستیمپست قبلی را مشاهده کنیداین صفحه را به دوستان خود معرفی و آنهارا هم کنید.#شهید #شهدا#جانباز #بختیاری #دفاع_مقدس #لشکر۵۷ #بروجرد #خرم_آباد #کوهدشت #الشتر #ازنا #پلدختر #لرستان#ایران#الیگودرز#لر#دورود#نورآباد#دفاع_مقدس #سلسله #دلفان#عکس #تاریخ_ایران#aligudarz #lorestan #lor#pic #war