قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مصوب ۹۵/۳/۳ مجلس نهم بدون هرگونه ایرادی از سوی شورای نگهبان در تاریخ ۹۵/۳/۱۷ تأیید و از زمان تصویب (نه ۱۵ روز پس از انتشار) لازم‌الاجرا شد. این درحالی است که تمام مصوبات مجلس دهم در مورد قانون انتخابات با ایرادهای شورای نگهبان عقیم ماند.