زیست شناس نیستم ولی عجب جونوری هستی#عاشقی #تنهایی #بی_معرفت #بی_تو #تنهایی_من_عمیق_ترین_جای_جهان_است #تنهاییم #تنهایی #سینگلا#تنهایی_هم_عالمی_دارد #نیسانسواران #آبی_وحشی #نهنگ_آبی #زامیاد_وحشی #نیسانبازان #سمندef7 #پژوپارس #سمند #نهنگ_آبی #دفاع_مقدس #روحانی #بی_پولی