اگر #شب_قدرشبی باشد که تقدیر عالمدر آن تعیین می گردد،همه ی شب های #جبهه شب قدر است‌‌#شهدا#دفاع_مقدس#آوینی #شهید_آوینی #شهید