♦️مقبره شهدای گمنام ایوان در تاریخ ١٣٩٣/١٢/١٢ در محور میانی و در مرکز پارک اصلی این شهر جانمایی شده است. در این مقبره پیکر مطهر دو شهید گمنام به خاک سپرده شده است.#شهر_ایوان#یادمان#ایلام#شهید_گمنام#جنگ#دفاع_مقدس