مراسم هيئت بنياد زينب كبری در شب های قدر به صورت مجازی#شب_قدر_در_خانه_ميمانيمhttps://www.aparat.com/zeynabkf/livehttps://instagram.com/bonyadzeynab?igshid=1vk81v5zg7pts#معصومه_ابتکار