لازم میدانم تسلیت عرض کنم به مصیبت‌دیدگان در حادثه کرونا؛ و برای مبتلایان به این بیماری از خدای متعال شفا مطالبه کنم، و برای درگذشتگان، رحمت الهی و بخصوص برای کسانی که در حرکت جهادی در این راه به #شهادت رسیده‌اند، درجات عالی را از خداوند متعال مسئلت کنم.