اینجانب به خانواده‌های داغدار [شهدای #کنارک] تسلیت عرض میکنم، صبر و تسلای آنان وشفای آسیب دیدگان را از خداوند میخوام. ازمسئولان ذیربط میخواهم که ابعادحادثه را به درستی روشن کرده، با شناسائی مقصران احتمالی،تدابیر لازم برای عدم تکرار چنین پیشامدهای خسارتبار و تلخ را اتخاذ نمایند./۳