تیزر مستند ((نقاهتگاه ))نریشن از بنده ی حقیرتشکر از دوست عزیزم ???⁦❤️⁩مجید رستگار عزیز@art.cut#بیمارستان_بقیه_الله #کرونا#دفاع_مقدس #جنگ