اگر شب قدر ،شبـی باشدکه تقدیر عالم در آن تعیین می گردد…همه شب های جبهه ،شب قدر است. “شهید آوینی#شب_قدر #شبهای_قدر #شهیدآوینی #دفاع_مقدس #شهدای_جبهه_ها_یادش_بخیر