خدایاشب قدر است و قدر شب قدر تو میدانیبه قدر من ننگر، قدر خویش اعطا کن#دفاع_مقدس #ایران#رهبری#رهبری_معظم_انقلاب#جهش_تولید#شهدا#شهیدان #ایثار#پرستاران #پزشکان#کرونا#در_خانه_میمانیم#عشق#مادر#پدر#دانشجو#دانشگاه#جهش_تولید#رائفی پور