?چفیه یعنی باز گمنامی شهید ?از شهیدستان گمنامی رسید ?گرچه نامش از زبانها دور بود ?استخوان پیکرش پر نور بود ?چفیه را سنگر نشینان دیده اند ?چفیه را گلها به خود پیچیده اند ?چفیه امضای گل آلاله هاست ?چفیه تنها یادگار لاله هاست ?چفیه رو انداز گلها بوده است ?طایر پرواز دلها بوده است ?چفیه تار و پود اشکی بی ریاست ?مرهم زخمان شیر کربلاست ?چفیه را زهرا(س)به گلها هدیه کرد ?چفیه را اشک شهیدان چفیه کرد ?چفیه ها بوی شهادت می دهند ?بوی دوران شرافت می دهند ?چفیه یعنی باز گمنامی شهید ?با هزاران ناز عطرش می رسید ?عطر گمنام عطر یاس ساقی است ?چفیه هم مانند چادر خاکی است.#شهدا #دفاع_مقدس #مدافعان_حرم #کلام_شهدا #خاطرات #عکس