با من گوش کنید.وطن یعنی شرف ...ورق بزنید لطفا.??....@alirezaassar#iran ....#کوروش_کبیر #پدر #آرش_کمانگیر #کاوه_آهنگر #هواپیمایی_اوکراین #نیروی_دریایی_ارتش #جنگ #دفاع_مقدس #زینب_هرمزی #عباس_بابایی #علی_صیاد_شیرازی #شیر #سعدی #حافظ #فردوسی #رستم #وطن #خلیج_تا_ابد_پارس