شاید کمتر کسی مانند روحانی به اصولگرایان خدمت کرده باشد. معتقدم عملکرد او بزرگترین ضربه را به "اصلاح‌طلبان" وارد کرده است. اصولگرایان نباید نقش #اسپانسر خود را در پیروزی‌های سیاسی فراموش کنند. #کلید_روحانی بخت آنان را در مقابل اصلاح‌طلبان باز کرد.