یکی از مشکلات دولت روحانی که در دولت دوازدهم بیشتر هم شد، ناهماهنگی وزرا، مخصوصاً وزرای اقتصادی با یکدیگر است؛ تا جایی‌که در مورد یک لایحه یک وزارتخانه با نمایندگان لابی می‌کند برای رأی دادن، دیگری لابی می‌کند برای رأی ندادن!