از سفری طولانی برگشتم،بال هایم هنوز زخم است..از آن شب که از دوست داشتنت گریختم و زمین را برای زیست انتخاب کردم،درد بوسه ای که به رویا دَم آخر زدم هنوز در تمامِ من جاری است؛از خیالت به خیال خودم گذشتم...دیگر دوستت ندارم و این صادقانه ترین دروغی است که می توانم به همه بگویم*..#ریحانه_پارسا #new_post