ورق بزنید.جنگ تحمیلی سال‌هاست به پایان رسیده است، اما «جنگ یک سرباز زمانی تمام می‌شود که خاطرات خود را بنویسد و منتشرشان کند.» با توجه به این جمله،‌ به نظر می‌رسد که جنگ برای خیلی‌ها ادامه دارد و هنوز تمام نشده است.در بررسی کتاب های حوزه دفاع مقدس به این خواهیم رسید که مردم و عموم مخاطبان بیشتر از آن‌که به خواندن آثار داستانی این حوزه را دوست بدارند، علاقه‌مند به خواندن واقعیت‌ها و مطالب مستند جنگ هستند. به علاوه چنین کتاب‌هایی که حاوی خاطرات و روایت‌ها هستند، مواد خام داستان‌ها و فیلم‌های مختلف را در اختیار تولیدکنندگان این آثار قرار می‌دهند.#شهر_کتاب #شهرکتاب_بیجار #دفاع_مقدس#کتاب#کتاب_بخوانیم#در_خانه_بمانیم #کرونا_را_شکست_میدهیم