آقا همه‌ی شبکه‌ها مال شما و قصه‌های شما. جسارتا نمیشه در این شبها بگذارید در یک شبکه بی‌مخاطب یکی بیاد که فقط مناجات رو بخونه و حرف اضافی نزنه؟