خبر خوش وزارت اقتصاد برای دارندگان سهام عدالت (نسخه کامل: https://t.me/dolat12_pad/38667… )