سرت بالاست مرد. فدای احساس مسئولیت تو برای پدر و خانواده‌ات. جانم فدای تو و پدرت. شرمنده که به فکرت نیستیم. شرمنده که این روزها در بورس نیستی. تو قهرمان من هستی. کاش حسین ما هم که هم‌سن تو شد، چون تو باشد؛ یک مرد. به‌خدا سرافکنده‌ایم. کاش بمیریم از غصه مردانی به بزرگ تو...