معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: برای رونق تولید راهی جز توسعه صادرات غیرنفتی نداریم لازمه توسعه صادرات غیرنفتی حضور در بازار‌های بین المللی است