استاندار تهران ، خبر ممنوعیت تردد در روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین در استان تهران را تکذیب کرد. منظور ممنوعیت حضور در پارک‌ها، بوستان‌ها و طبیعت بوده که تدابیر شدیدتری برای عدم حضور افراد در این اماکن عمومی به عمل می آید.12:40 AM · Mar 27, 2020·Twitter for Android6Retweets119Likes