شب جمعه به یاد امام و شهدابه یاد دانش آموز شهیدبسیجی هفده ساله"شهید نصرالله (علی) هادی زاده صفاری".متولد = قزوین.گردان حضرت محمّد رسول الله {صلوات الله علیه}لشگر هفده حضرت علی ابن ابیطالب {علیه السلام}.شهادت = ۱۳۶۳/۱۲/۲۴شرق دجله، عملیات بدر. آرپی جی زن گردان بودو نبرد عاشورایی کردو سرش را هدیه به خدا کرد..مزار = گلزار شهدای قزوین..بخشی از وصیتنامه شهید :.« خدایا شاهد باشکه از تمامی مظاهر مادی بریده امتا به تو پیوستم.خدایا شاهد باشبه عشق مننسبت به خودتدر راه تو حرکت کردمو اینک فقط پیوستن به تو را انتظار دارم.می خواهم شهید بشومتا خونم گواهی دهد کهرهرو راه علی {ع} و حسین {ع} بوده ام.خدایا شهادت را بلندترین درجه انسانی قرار داده ایمی خواهم که مرگم راهر لحظه و هر جاشهادت در راه خودت قرار دهیفُزتُ بِرَبِّ الکعبه »..هدیه به روح مطهر و ‌ملکوتی شهید علی صفاریالّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ و َعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ أعْداءَهُم أجْمَعِین...