...این داستان این روزهای ماست...دستان پزشکان،پرستاران،بهورزان و کادر بیمارستان ها و خانواده آنها را می بوسیم که برای حفظ و برگشت سلامتی ما مردم ایران زمین از حضور کنار عزیزان خود روزهاست گذشته اند.و ما مردم کاش به پاس قدردانی از آنها درخانه بمانیم تا زنجیره انتقال ویروس کرونا را قطع کنیم و آنها را هرچه زودتر به گرمای خانواده شان برگردانیم و خودمان را هم به زندگی عادی.#پزشکان #پرستاران #بهورزان #کرونا #ویروس_کرونا #کرونا_را_شکست_میدهیم #مدافعان_سلامت #کروناویروس #قدردانی #پرویزپرستویی #دفاع_مقدس #خانه_ما_شهر_ما #درخانه_بمانیم #درخانه_میمانیم #آژانس_شیشه_ای #حاتمی_کیا #پرستار #پزشک #بانک_شهر #دلنوشته