"دلم گرفته برايت" زبان ساده‌ی عشق است سليس و ساده بگويم: دلم گرفته برايت شعری از حسین منزوی9:19 PM · Mar 26, 2020·Twitter Web App60Retweets2.5KLikes