گله‌مندی ها را بگذاریم برای بعد؛ از تصمیمات خوب دولت و ستاد مدیریت کرونا حمایت کنیم. امید است دولت در عمل هم با تخلفات قاطعانه برخورد کند، هم به وعده‌های معیشتی و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده به‌هنگام عمل کند.Quote TweetAlirabiei@Alirabiei_ir10hامروز در جلسه اقتصادی #کرونا به ریاست رئیس جمهور حدود صد هزار میلیارد تومان اختصاص یافت. پایداری بنگاههای آسیب دیده از کرونا، تقویت معیشت، کمک به اقشار فاقد درآمد، حمایت از خانوارها، حمایت از کارگران و تجهیز نظام سلامت سرفصلهای مهم این تصمیم بود. (۱)Show this thread8:58 PM · Mar 26, 2020·Twitter for Android4Retweets133Likes