دکتر شهرزاد طباطبایی که دوره طرح خود را در میاندواب می گذراند و این روزها برای درمان بیماران مبتلا به کرونا تلاش می کرد در مسیر مراجعه به بیمارستان تصادف کرد و درگذشت. چه بگویم مادر دخترت را به چه رنجی به ثمر آوردی7:42 PM · Mar 26, 2020·Twitter for Android23Retweets321Likes