بگید #بازخواست_روحانی از کی بخوایم؟(۲۲۳۴کشته) ۱_اجازه سفر از ۲۶اسفند و نبستن جاده‌ها به رو خودروها(کاری که امروز کرد) ۲_نبستن اداره‌ها در ۵_۶ فروردین ۳_عدم قرنطینه(از امروز کرد) ۴_نبستن مغازه‌های غیرضرور(کاری که ادعا کردند از امروز.اما هنوز پاساژ و فست‌فودها بازند) #کروناویروس7:31 PM · Mar 26, 2020·Twitter Web App22Retweets236Likes