= یکی کاریکاتوری فرستاده بود که حتی مونالیزا هم چاق شده است. مراقب خورد وخوراک باشید.لاغر کردن بعد کرونا از ایام قرنطینه هم سخت تر است. رژیم گرفتار تر از آن است که شما را بگیرد. شما باید رژیم بگیرید.ضمنا خانه رستوران نیست که دستور بدهید. همه باید به هم کمک کنیم8:52 PM · Mar 26, 2020·Twitter for iPhone2Retweets54Likes